Har du en fast stab ansatt ved kontoret -ansatte ledere innen administrasjon og faste ansatte kontormedarbeidere? Har bedriften unødvendige kontorutgifter, og kansje alt for høye lønns -og personale kostnader?

Møterom -og lokaler for kurs eller konferanser

Møterom -og lokaler tilpasset enhver anledning
Kontorsenteret tilbyr utleie av små og store møterom -og lokaler som lett kan tilpasses enhver anledning og antall deltagere.

Betjening - servering og bevertning
Ved leie av møterom eller andre lokaler hos oss kan det i tillegg også leies inn betjening som enten kan bistå eller utføre avtalt bevertning og servering.

Flexsible løsninger
Her er det mange varianter og muligheter som kan avtales på forhånd. Noen ønsker å ta seg av hele bevertningen selv og vil ha hjelp med servering under møtet.
Andre ønsker å benytte hele service tilbudet med bruk av husets betjening for bevertning og servering. Møtearrangør vil slippe å ha dette å tenke på, og velger å ha fult fokus på møteinnholdet, og møtedagen kommer de avslappet samtidig med de andre møte deltagerene.

LEDIG FOR UTLEIE: Kontorplasser til leie - Her er det muligheter for tilpasning til hva ditt firma har behov for av plass, alt fra 1-20 kontorplasser.

Trenger du kontorplass?

Vi har ledige kontorplasser for utleie
Her er det muligheter for tilpasning til hva ditt firma har behov for av plass, her kan du velge kontorplass i forskjellig miljø, fleksible løsningere og flere kontor størrelser i alt fra 1-20 kontorplasser.
 
Her kan du selv velge, om du vil ha kontorplass bare når du trenger den. Vi har fleksible løsninger og tilpassninger både i kontorfellesskapet for måned, uke, dag og Drop-In avtaler og i avdelingen for Flexi-plass og Fast-plass med permanente kontorplasser - Maybe you want a more exclusive President-Office on the top floor with company profile in The White House.